Điều hòa tủ đứng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 100000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 100000 BTU/ 29,3 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 80000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 80000 BTU/ 23,5 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 2 chiều 48000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Quạt thổi : 2 quạt

Công suất : 48000 BTU/ 14,0 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 48000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Quạt thổi : 2 quạt

Công suất : 48000 BTU/ 14,0 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 2 chiều 28000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Quạt thổi : 1 quạt

Công suất : 28000 BTU/ 14,0 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 28000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 28000 BTU/ 8,16 K

Nguồn điện vào : 220-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 2 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 KW

Nguồn điện vào : 220-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 KW

Nguồn điện vào : 220-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng