Điều hòa dân dụng

Điều hòa treo tường 2 chiều 24000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 24000 BTU

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 2 chiều 18000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 18000 BTU

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 2 chiều 12000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 12000 BTU

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 2 chiều 9000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 9000 BTU

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều 24000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 24000 BTU

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều 18000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 12000 BTU

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều 12000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 12000 BTU

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều 9000 BTU Indonesia

Liên hệ

Công suất : 9000 BTU/ 3,51 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : 410 A

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 24000 BTU Xuất xứ...

Liên hệ

Công suất: 24000 BTU

Nguồn điện vào: 220-240~/50Hz

Môi chất lạnh: R32

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 18000 BTU Xuất xứ...

Liên hệ

Công suất: 18000 BTU

Nguồn điện vào: 220-240~/50Hz

Môi chất lạnh: R32

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 12000 BTU Xuất xứ...

Liên hệ

Công suất: 12000 BTU

Nguồn điện vào: 220-240~/50Hz

Môi chất lạnh: R32

Mua hàng

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 9000 BTU Xuất xứ...

Liên hệ

Công suất: 9000 BTU

Nguồn điện vào: 220-240~/50Hz/1P

Môi chất lạnh: R32

Mua hàng

Điều hòa treo tường HYUNDAI 2 chiều 24000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công suất :24000 BTU/ 7,1 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng
HOT

Điều hòa treo tường HYUNDAI 1 chiều 24000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công suất : 24000 BTU/ 7,1 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng
HOT

Điều hòa treo tường HYUNDAI 2 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng
HOT

Điều hòa treo tường HYUNDAI 1 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 2 chiều 60000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 60000 BTU/ 17,58 Kw

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 2 chiều 48000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất :48000 BTU/ 14,0 Kw

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 2 chiều 36000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 24000 BTU/ 7,1 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 2 chiều 24000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 24000 BTU/ 7,1 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 2 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 100000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 100000 BTU/ 29,3 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 80000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 80000 BTU/ 23,5 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 2 chiều 48000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Quạt thổi : 2 quạt

Công suất : 48000 BTU/ 14,0 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 48000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Quạt thổi : 2 quạt

Công suất : 48000 BTU/ 14,0 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 2 chiều 28000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Quạt thổi : 1 quạt

Công suất : 28000 BTU/ 14,0 KW

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 28000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 28000 BTU/ 8,16 K

Nguồn điện vào : 220-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 2 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 KW

Nguồn điện vào : 220-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa tủ đứng HYUNDAI 1 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 KW

Nguồn điện vào : 220-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 1 chiều 60000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất :60000 BTU/ 17,58 Kw

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 1 chiều 48000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI: 1 chiều

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 48000 BTU/ 14,0 Kw

Nguồn điện vào : 380-415/3P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 1 chiều 36000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 36000 BTU/ 10,55 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng
HOT

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 1 chiều 24000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 24000 BTU/ 7,1 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng
HOT

Điều hòa Âm trần Cassette HYUNDAI 1 chiều 18000 BTU (Malaysia)

Liên hệ

Công nghệ : Không Inverter

Công suất : 18000 BTU/ 5,27 Kw

Nguồn điện vào : 220V-240/1P/50Hz

Môi chất lạnh : R410 A

Xuất xứ : Malaysia

Mua hàng