Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điều hòa không khí

Tư vấn, thiết kế,  thi công hệ thống điều hòa không khí

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điều hòa không khí

14:51 - 26/08/2020

Ngoài việc phân phối điều hòa không khí, chúng tôi còn tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh với các hạng mục như: điều hòa không khí, thông gió và cung ứng vật tư ngành cơ điện lạnh.

Bảo hành hệ thống cung cấp điều hòa không khí
Phân phối độc quyền hệ thống cung cấp điều hòa không khí Hyundai

Bên cạnh việc phân phối điều hòa không khí, Công ty TNHH Điều Hòa Quốc Tế (INTERNATIONAL AIR-CONDITIONER COMPANY LIMITED) còn tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh với các hạng mục như: điều hòa không khí, thông gió và cung ứng vật tư ngành cơ điện lạnh.

Các hạng mục cụ thể:

  • Hệ thống điều hòa không khí và thông gió (hệ thống máy lạnh trung tâm Water Chiller, VRF
  • Hệ thống điều hòa multi, cục bộ