Loại Multi Đa Kết Nối

Loại Multi Đa Kết Nối

Công nghệ tiên tiến

Thông qua việc áp dụng công nghệ tản nhiệt môi chất lạnh, ba bước đột phá lớn về hiệu suất đã đạt được:

1. Tăng tần suất hoạt động làm lạnh ở nhiệt độ cao của hệ thống lên hơn 20% và tăng nhiệt độ hoạt động làm lạnh tối đa lên 55°C;

2. Hoạt động tốt ở mức điện áp thấp được giảm từ mức tối thiểu là 172V xuống 165V, cải thiện hơn nữa khả năng đáp ứng với sự dao động điện áp ở khu vực thành thị và nông thôn;

3. Giảm lưới tản nhiệt trên tấm kim loại và hiệu ứng tắt tiếng tốt hơn.